TR

Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Yönetimi


SEÇ Bakışımız

Teknokon Servis & Bakım olarak hedefimiz; operasyonlarımızı bulunduğu tüm bölgelerde, insana ve çevreye “sıfır” zararla çalışmalar yürütmektir.
 
Kaynaklarımızın emniyetli, etkin ve akılcı şekilde kullanılması; insanların ve çevrenin korunmasına ek olarak hem işimizin sürdürülebilirliği hem de şirket itibarımız için çok önemlidir.

SEÇ yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek hem mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerimizin hem de gelecek nesillere daha güzel bir hayat bırakma çabamızın gereğidir.

 
SEÇ Uygulamaları
 

Teknokon Servis & Bakım, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalıdır. Bu sertifikalarla firmamızın tüm projelerinde, SEÇ anlamında takip edeceği tüm adımlar açıklığa kavuşturulmuştur. 
 
Teknokon Servis & Bakım çalıştığı tüm projelerde Sağlık, Emniyet ve Çevre kapsamında tüm yasal yükümlülüklere ve müşterinin ek taleplerine göre çalışmayı çalışanlarına, alt işverenlerine ve çalıştığı yörelerdeki yerel ve diğer insanlara taahhüt eder. 

SEÇ programları, çalışanların yaptıkları işlerde yetkinlik seviyelerinin ve SEÇ farkındalığının sürekli arttırılmasını amaçlar. Mesleki yeterlilik eğitimleri, acil durumlar için özel eğitimler ve periyodik SEÇ bilgilendirmeleri kişilerin SEÇ konsantrasyonunu ve bilinç seviyesini sürekli yüksek tutmayı hedefler.

Teknokon Grup şirketleri’nin icra sorumluluğuna sahip üst yönetimi, SEÇ yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin taahhüdünü, müşteri odaklı bir yapılanma kurmak ve işlerliğini sağlamak, SEÇ politika ve hedeflerini oluşturmak ve yaygınlaştırmak, gözden geçirme faaliyetlerini yönetmek ve gerekli kaynakları sağlamak işlevleri ile yerine getirir. Üst yönetim SEÇ yönetim sistemi için liderlik göstermekte ve bunu SEÇ politikası taahhüdünü yayınlayarak kanıtlamaktadır.