TR

Uzun Dönemli Bakım İşbirlikleri

“Teknokon Servis ve Bakım, uzun dönemli bakım işbirlikleri ile endüstriyel tesislerin bakım stratejilerini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli uzmanlığı ve servisleri müşterilerine sunmaktadır.”

Doğru stratejiler ve iyi planlama ile kurgulanan bakım yönetim sistemleri ve bakım uygulamaları, endüstriyel yatırımların değerini arttıran önemli unsurlardan biridir.

Birçok iş alanında olduğu gibi endüstriyel bakım alanında da başarıya ulaşmanın anahtar etkenlerinden biri, doğru stratejiler ile kurgulanan uzun vadeli planlamadır. Etkin bakım planlamasının önemli unsuru ise iş gücü ve uzmanlık gerektiren iş akışlarının hangi kaynaklardan ve ne şekilde tedarik edileceği konusudur. Günümüzde, bakım alanında gerekli kaynakların uzman bakım şirketlerin dış kaynak kullanımı yoluyla sağlanması, tesisler için birçok bakımdan en avantajlı yöntem haline gelmiştir.

Teknokon Servis ve Bakım tarafından geliştirilen “Teknokon Bakım Sistemleri (TBS)” sistematiği sayesinde, Teknokon uzun dönemli bakım işbirliği yaptığı müşterilerinin yalnızca sahada bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini üstlenmekle kalmaz, aynı zamanda bakım yönetim sistemlerine entegre olarak bu sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini ve verimliliğinin artırılmasını hedefler.

“Teknokon Bakım Sistemleri” sistematiği ile müşterilerimize sunulan tüm bakım servislerinin katma değerinin en üst seviye çıkarılması ve sürekli olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Teknokon Servis ile planlanan uzun dönemli bakım işbirlikleri, orta ve uzun vadede bakım maliyetlerini düşürürken, tesis işletme güvenirliliğini ve sahadaki teknik emniyet performansını sürekli olarak arttırır.

 

Bakım Kaynaklarının Planlanması ve Yönetim Modelleri 

1- Özkaynaklı Bakım

Tüm bakım faaliyetleri şirket tarafından ve şirketin sorumluluğu altında yapılır. 
Bu kapsama, stratejik planlama, yönetim görevleri ve operasyonel faaliyetler dahildir.

2- Özkaynaklı ve Dış Hizmet Kaynaklı Bakım

Bakım faaliyetleri, hem şirketin kendisi hem de şirket dışı hizmet sağlayıcılar tarafından gerektiği şekilde gerçekleştirilir. Stratejik planlama, yönetim ve koordinasyon işlevleri hala şirketin sorumluluğundadır.

3- Katma Değerli Bakımı (Teknokon’un Teklifi)

Bakım faaliyetleri, şirket dışı hizmet sağlayıcılar tarafından gerektiği şekilde gerçekleştirilir. Stratejik planlama, özel hizmetler (gerekli/stratejik ise) yönetim ve koordinasyon işlevleri hala şirketin sorumluluğundadır.

İşbirliği ortakları ile bakım hizmetlerini veren değer hizmeti sağlayıcısı stratejik planlama hakkında tavsiyelerde de bulunabilir.

4- Full Servis Bakımları

Yönetim ve koordinasyon işlevlerinin yanı sıra tüm bakım işlevlerinin operasyonel olarak uygulanması tek bir hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir. Bu hizmet sağlayıcı gerekli olduğunda hizmetleir işbirliği ortakları ile birlikte sağlar ve bu işbirliklerinin sinerjilerinden faydalanabilir. Tam hizmet sağlayıcı ayrıca stratejik planlama hakkında tavsiyelerde bulunabilir.

Bakım Dış Kaynak Yönetim Modelleri Karşılaştırma Tabloları

Kriterler Özkaynaklı Bakım Özkaynaklı ve Dış Hizmet Kaynaklı Bakım Tamamen Dış Kaynak Kullanımı Katma Değerli Bakım Full Servis Bakımları
Temel işe odaklanma Yetersiz İyi Ortalama Çok iyi Çok iyi
Bakım organizasyonunu karmaşıklığı Kabul edilebilir İyi Kabul edilebilir Çok iyi Çok iyi
Şirket kültürüne entegrasyon Çok iyi İyi Yetersiz İyi Ortalama
İnsan Kaynaklarının Yönetimi Kabul edilebilir Ortalama İyi İyi Çok iyi
Bakım kontrolü için gerekli çaba Kabul edilebilir Ortalama İyi İyi Çok iyi
Geliştirme motivasyonu Kabul edilebilir İyi Ortalama İyi Çok iyi
Yeterlilik giderleri Yetersiz Kabul edilebilir İyi Çok iyi Çok iyi
Değişen gerekliliklere uyum sağlayabilme Kabul edilebilir İyi İyi Çok iyi Çok iyi
Geniş kapsamlı bakım programları Kabul edilebilir İyi Ortalama Çok iyi İyi
 
Kriterler Özkaynaklı Bakım Özkaynaklı ve Dış Hizmet
Kaynaklı Bakım
Tamamen Dış Kaynak Kullanımı Katma Değerli Bakım Full Servis Bakımları
Reaksiyon süresi ve bakım süresi İyi Ortalama Kabul edilebilir İyi İyi
Kalite kaybı Ortalama İyi Kabul edilebilir Çok iyi Kabul edilebilir
Şirket dışı hizmet sağlayıcıya bağlı olma Ortalama İyi Ortalama İyi Yetersiz
Sistemden bağımsız bakım uzmanlığı Kabul edilebilir İyi Kabul edilebilir Çok iyi Çok iyi
HSE Ortalama İyi Ortalama Çok iyi Çok iyi
İş düzeni yönetimi Kabul edilebilir Ortalama Ortalama İyi Çok iyi
Veriye erişim Çok iyi Ortalama Kabul edilebilir İyi İyi
Maliyetlerin
planlanabilirliği/şeffaflığı
Kabul edilebilir İyi Ortalama Çok iyi İyi
Sabit maliyetlerin esnekleştirilmesi Yetersiz Ortalama Çok iyi İyi İyi
Tasarruf potansiyeli Kabul edilebilir Çok iyi İyi İyi İyi