TR

Depolama Tankları Servisleri

“Endüstriyel depolama tanklarına yönelik tam kapsamlı ve entegre servisler”

Teknokon 30 yıla yaklaşan deneyimi ile endüstriyel depolama tankları için A’dan Z’ye bütünleşik servisler sunmaktadır.
Endüstriyel tesislerde, ham madde, ara ürün, yardımcı maddeler yada son ürünlerin depolanmasında ihtiyaç duyulan depolama tankları, bağlı bulundukları prosesslerin kritik elemanları arasındadır.
 
Depolama tankları, prosess güvenliği açısından yer aldıkları proseslerin en riskli elemanları arasında yer alır.  Bir çok endüstriyel sektörde yüksek tehlikeli sıvıların veya gazların proses gereğince güvenli bir şekilde depolanması, sadece bağlı bulundukları tesisin değil, faaliyet gösteren bölgenin güvenliği açıdından büyük önem taşımaktadır.

Güvenilir depolama, prosess güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu gibi, tesis üretim performansı ve tesis emreamadeliği konularında zincirin değişmez bir parçasıdır. Sıklıkla arıza durumuna geçen depolama üniteleri, birçok durumda bağlı bulundukları prosesin kısmi olarak, yada tamamen devreden çıkmasına neden olmaktadır.

Maliyet ve depolama konusuna bir diğer başka bakış acısı ise depolamanın bir nevi alan kiralaması olarak düşünülmesi gerekliliğini öne çıkarır. Depolama ünitelerinin devrede olmadığı her gün bu kira geliri elde edilememektedir.

Güvenilir ve yüksek performanslı bir depolama ünitesi için doğru dizayn ve montajın yanı sıra varlığın yaşam süresi boyunca muayenelerin ve bakımlarının düzenli ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir.
 
Teknokon Servis ve Bakım, depolama tanklarının tüm yaşam döngülerini kapsayan bütünleşik servisler sunar.
 

Endüstriyel Depolama Tanklarının Yaşam Döngüsü ve Teknik Aktiviteleri 

 

Depolama Tankları ve Basınçlı Kapların Dizaynı ve Mühendislik 

Teknokon Grup, çatısı altında faaliyet gösteren TKN Dizayn şirketi’nin uzmanlığı ile depolama tankları ve basınçılı kapların temel ve detay dizaynları konusunda hizmet vermektedir. 
 

Atölye İmalatları ve Saha Montajları

Depolama tanklarının boyutları doğrultusunda ortaya çıkan nakliye kriterleri göz önüne alınarak, ekipmanların bir bütün olarak fabrika ortamında imal edilmesi ya da parçalar halinde imal edilip, yerinde montajının yapılması gibi seçenekler arasında karar kılınmalıdır.

Teknokon, depolama tankı imalat süreçlerini Kocaeli Dilovasında bulunan tesisinde gerçekleştirmektedir. Ekipman imalatı ve sertifika işlemleri isteğe olarak ya da proje gerekliliklerine göre Asme National Board, Din-En Iso 3834-2, Ad 2000–Merkblatt Hp0 And Ped 2014/68/Eu​ standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. 
 

İç Temizlik ve Arındırma:

Depolama tankları, teknik kontrol ve bakım faaliyetleri önceside temizlenmeli ve zararlı / patlayıcı maddelerden arındırılmalıdır. Proses ve çalışan güvenliği açısından kritik derecede önem teşkil eden bu işlem uzman ekiplerce yapılmalı ve riskler iyi analiz edilerek bertaraf edilmelidir.
 

Gözetim ve Muayene Servisleri:

Teknokon’un depolama tanklarına yönelik ana faaliyetlerinin imalat, montaj ve bakım aktiviteleri olması nedeniyle, gözetim ve muayene servislerinin doğası gereği üçüncü taraflarca sağlanması gerekmektedir. 

Teknokon Servis ve Bakım, depolama tankları konusunda dünya çapında güvenilir iş ortakları ile çalışarak hizmet entegrasyonu sağlamaktadır.

Özellikle depolama tanklarının devreye girdikleri andan itibaren başlayan yaşam döngüsü boyunca içerisinde, teknik muayenelerinin ekipmanın kritiklik seviyesine göre düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve raporlanması gerekmektedir. Bu işlemin güvenirliliği bir sonraki işlem olan bakım aktivitelerinin doğru planlanması ve uygulanması açısından yüksek önem arz etmektedir. Doğru yöntemlerle ve tecrübeli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen teknik muayeneler, uygulanacak bakım aktivitelerinin de aynı oranda güvenilir olmasını sağlayacaktır.
 

Depolama Tankları Bakım ve Revizyon Servisleri: 

Periyodik teknik kontrol ve muayene işlemlerinden elde edilen verilerle oluşturulan depolama tankı bakım planlarının icrası, iş kalemlerinin disiplinli bir işbirliği içerisinnde uyumlu bir şekilde çalışmasını gerektirir.

Dizayn sorunları, çevresel faktörler ve işletme şartları gibi bir çok unsurun bileşmesi tankların bu aşamada daha yoğun işleme tabi tutulmasına neden olur. Periyodik kontrol aralığı boyunca, güvenilir ve sorunsuz bir işletme sağlanması için bakım aktivitelerinin standartlarda belirtilen kalite kriterleri gözetilerek titizlikle icra edilmesi gerekmektedir.
 
Bakım aktivitelerinin icrasında diğer önemli faktörler, doğru iş planlaması ve verimli kaynak yönetimidir. Bakım süreçlerinin planlanan sürelerde tamamlanması ve plan dışı gecikmelerin olmaması, bakım ve işletme maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunacaktır.  
 

Teknokon Servis ve Bakım tarafından sağlanan depolama tankları servisleri bakım aktiviteleri:
  • Tank taban sacı değişimleri
  • Tank gövdesi donam sacı değişimleri
  • Tank borulama sistemleri revizyonu ve onarımı
  • Tank çatı revizyonu ve onarımı
  • Kusurlu kaynak bölgesi onarımı
  • Boyama ve kaplama aktiviteleri
  • Tank nozul ve manhole revizyon ve onarımı
  • Tank üzeri platformları, yürüme yolları, merdivenleri revizyonu ve onarımı

Nasıl Değer Katıyoruz