TR

Teknokon Bakım Sistemleri (TMS)

“Teknokon Bakım Sistemleri (TMS), endüstriyel bakım yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için tasarlanmış bir bilgi ve uygulama platformudur. Teknokon sunduğu tüm hizmetlerde TMS uygulamalarını etkin bir şekilde kullanır. TMS metodolojisi sürekli olarak kendisini yenileyen ve geliştiren bir yapıdır.”

TMS Nedir?

TMS, Teknokon tarafından geliştirilen, geniş kapsamlı ve bütünsel bakım yönetim sistematiğidir. TMS, endüstriyel bakım ve varlık yönetimini 12 bölüm altında ele almaktadır. TMS’in her bir bölümü alanında en güncel bilgiler ve ileri düzey uygulamalar ile derlenmiştir.

TMS Ne Sağlar?

TMS, Teknokon tarafından sağlanan servislerine üst düzey değer katarken, müşterilerimizin bakım yönetim sistemlerini de geliştirmeyi hedefler. Bakım faaliyetlerindeki sistematik iyileşmeler, toplam bakım ve işletme maliyetlerini önemli oranda düşürürken, İSG performansını artırır.
 

TMS Katmanları ve İçerik

TMS’ in 12 bölümden oluşan yapısında, her bir bölüm Teknokon uzmanları tarafından derlenen özgün yönetim konseptlerinden ve her bir yönetim konsepti de teorik bilgi ve saha uygulamalarını içerek alt elemanlardan oluşur.


TMS dinamik bir yapıdadır, Teknokon’un verdiği servisler ve sayısız projelerinden gelen tecrübe ve verilerin sistematik olarak değerlendirilmesi ve sürekli olarak yenilenmesi ile sistem sürekli olarak gelişir ve büyür.