TR

Bakım Gap Analizi

“Endüstriyel Bakım Yönetim sistemleriniz Dünya ve Türkiye ortalamasının neresinde? Bakım sistemlerinizin mevcut durumu ve ulaşması gereken hedefleri nelerdir?”


Bu soruların cevaplarına TMS Bakım- Gap Analiz yöntemi ile ulaşabilirsiniz. Gap analizi ile birlikte elde edilen çıktılar TMS Sistematiği  yardımıyla, kısa, orta ve uzun vadeli gelişim projelerine dönüştürülür.


TMS Bakım Mevcut Durum (Gap) Analizi Nedir?

TMS-Bakım Gap Analizi, endüstriyel tesislerin bakım yönetim sistemlerinin mevcut seviyesini ölçmek ve gelişim olanaklarını belirlemek için Teknokon tarafından geliştirilmiş analiz metodudur.  Endüstriyel bakım yönetim sistemleri ile ilgili tüm konuları 12 TMS başlığı altında analiz edilir.
 

                                               

TMS Bakım Gap Analizinin Çıktıları Nelerdir?

Teknokon TMS-Bakım Gap Analizi ile;
 
  • Bakım organizasyonlarının güçlü ve zayıf olduğu alanları belirlenir.
  • Potansiyel gelişim alanlarını ve konuları belirlenir
  • Uluslararası benchmarking teknikleri ile organizasyonların dünya standartlarındaki örneklerine göre seviyesi belirlenir.
  • Analizden elde edilen bulgular ile, kısa orta ve uzun vadeli gelişim aksiyonları ve teknikleri belirlenir, belirlenen gelişim planı proje yönetim sistematiği ile uygulanır.


Flash TMS-Gap Analizi

Bakım yönetim sistemleri, 15 başlık altında derlenmiş 117 soru ve bakım sorumluları ile yapılacak mülakatlar ile bakım organizasyonu ve yönetimsel alanların analizi 1-2 gün süre içerisinde tamamlanır. Flash analiz sonunda veriler genel hatları ile ele alınır ve sonucunda TMS puanlaması TMS Radarları, olgunluk (Maturity) modeli ve özet geliştirme planı hazırlanır.


Tam TMS Gap Analizi

TMS Bakım Gap Analizi (Tam) uygulaması 31 başlık altında derlenmiş 500 soru, bakım ve diğer ilgili departmanların yöneticileri ile yapılacak mülakatlardan oluşur.  Analizi tesiste 1-2 haftalık süre içerisinde tamamlanır. Tam analiz ile veriler en yüksek detayda analiz edilir. Analiz sonunda TMS puanlaması genel ve alt TMS radarları, olgunluk (Maturity) modeli ve kapsamlı geliştirme planı hazırlanır.TMS – Olgunluk Modeli

TMS Gap analizinden elde edilen genel puan TMS -Olgunluk Modeli aracına aktarılır. Bu modelleme sayesinde bakım organizasyonlarının olgunluk seviyesi belirlenir ve organizasyonun uluslararası düzeyde hangi seviyede olduğu hızlı ve görsel bir şekilde anlaşılır.  TMS Gap analizi sonrasına oluşturulan gelişim projesi ile Olgunluk modelindeki hedef alanlarda belirlenir ve organizasyonun hedeflenen alana gelmesi için çalışmalar başlatılır.
TMS- Bakım Gap Analizi – Uygulama Yol Haritası