TR

Servis Yönetim Sistemi

"Servislerimizi Varlık Yönetim Programımızla (IBM Maximo™) Yönetiyor, Tüm Bakım Etkinliklerinize Yönelik Planlama, Kayıt Altına Alma ve Çevrimiçi İzlenebilirlik Olanakları Sağlıyoruz."

Teknokon Servis & Bakım, sunduğu tüm servisleri, varlık yönetim yazılımı IBM Maximo ile destekler.

Bilgisayar destekli bakım yönetimi (CMMS) sistemiyle yönettiğimiz servislerimizi, müşterilerimizin gereksinimleriyle uyumlu şekilde özelleştirerek servis süreçlerinin her bir aşamasında entegrasyon sağlıyoruz.

 

Servis Yönetim Sistemi Bileşenlerimiz

Standart Servis & Varlık Yönetim Sistemi Uygulamalarımız

Standart yönetim sistemi, müşterilerimize yönelik özel bir program geliştirmeden, sunulan tüm servislerde uyguladığımız temel sistemdir.

 Bu servis yöntemi genel hatları itibariyle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • 1.Teknokon Servis & Bakım ekipmanları ve sistemlerinin varlık yönetim sistemine kaydedilmesi ve ilgili ekipman veya sisteme yönelik temel bilgiler, bakım talimatları, çevre ve emniyet talimatların sisteme yüklenmesi
 • 2.Müşteri siparişlerinin veya iş emirlerinin sistem üzerinde oluşturulması ve etkinlik tamamlanana kadar tüm aşamaların web servisi üzerinden çevrimiçi ve şeffaf şekilde yönetilmesi.
 • Etkinlik evreleri
 • İşin niteliğine uygun personellerin atanması
 • İş güvenliği ve iş izinlerinin alınması
 • İşin başlatılması
 • İşin tamamlanması ve sistem üzerinde oluşturulan iş emrinin kapatılması
 • 3.Bakım süreleri ve bakım ekibi performansının takibi.
 • 4.Ekipman ya da sistemler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalara yönelik raporların arşivlenmesi ve müşterilerimizin çevrimiçi erişebileceği hizmetlerin sağlanması.
 • Varlık yönetim sistemimizle arşivlenen raporlara yönelik bazı örnekler:
 • Periyodik bakım raporları
 • Kaplin hizalama işlemi raporları
 • Titreşim analiz raporları
 • Termal Analiz raporları
 • Ultrasonik analiz raporları
 • 5.Periyodik bakım döngüleri ve etkinliklerinin sistem üzerinde oluşturulması ve etkinliklerin sistem üzerinden takibi.

 

İleri Düzey Servis & Varlık Yönetim Sistemi Uygulamalarımız

 İleri düzey uygulamalarımız, standart uygulamalarımıza ek olarak müşterilerimizin gereksinimleriyle uyumlu yazılımların geliştirilmesini ve ERP entegrasyonunu kapsar. İleri düzey uygulamalarımıza yönelik bazı örnekler aşağıda sunulmuştur:

 • 1.Müşterilerimizin mevcut bilgisayar destekli bakım sistemleriyle Teknokon Servis & Bakım sistemlerinin entegrasyonun sağlanması.
 • Bu entegrasyon, müşterilerimizin kendi sistemlerinde oluşturduğu iş emirlerinin Teknokon Servis & Bakım sistemiyle entegre bir şekilde yönetilmesine ve müşterilerimizin varlık yönetim sisteminin bir parçası olarak hizmet verebilmemize olanak sağlar.
 • 2.Müşteri kullanıma yönelik bilgisayar destekli bakım yönetim sistemlerinin kurulması ve devreye alınması.
 • Bu servislerle müşterilerimizin gereksinimlerinin belirlenmesi ve ilgili yazılımın seçilmesinden, sistemlerin kurulması, ERP entegrasyonunun sağlanması ve sistemin başarılı bir şekilde devreye alınmasına kadar tüm süreçlerde, Teknokon Servis & Bakım uzmanları ve Teknokon yazılımın mühendisleriyle özel hizmetler sağlıyoruz.